Καλοκαίρι, υψηλές θερμοκρασίες και υπεριδρωσία

Dr Αθηνά Τραϊανού - Δερματολόγος Αφροδισιολόγος