Σπίλοι: τι είναι, πώς τους ελέγχουμε και με ποιο τρόπο αφαιρούνται

Dr Αθηνά Τραϊανού - Δερματολόγος Αφροδισιολόγος